Esőemberke Alapítvány

Esőemberke » Lakóotthon
Lakóotthon

„Szép HOLNAP, talán már nem szökik tovább
Kitártam létem ablakát, szeretném hinni azt hogy rád

Majd szép HOLNAP vár, szép HOLNAP vár”


LAKÓOTTHON SZÜLETIK

2009 januárjában beindult – elsősorban autista fiatalokat és felnőtteket fogadó lakóotthonunk bemutatása. Hétköznapok és ünnepek, örömök, sikerek és nehézségek az út elején. Terveink a folytatáshoz…


Előzmények


A HOLNAP HÁZA létrejöttét az „ESŐEMBERKE ALAPÍTVÁNY a Vas megyei autistákért” kezdeményezte. Az alapítványt 1997-ben hozták létre az érintett szülők autizmussal foglalkozó szakemberek támogatásával. Már az alapító okiratban szerepelt egy felnőtt lakóotthon létrehozásának terve, hogy gyermekeik fejlesztését, speciális megsegítését az iskolai tanulmányok után is biztosítva lássák a szülők.

A terv 2008-ban válhatott valóra. A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított telken, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 77,5 millió forintos pályázati támogatásából – melyet a város további 29 millió forinttal egészített ki – felépült a lakóotthon.

Az építkezéssel egy időben a leendő lakók felkészítése is megkezdődött. Családlátogatások, a szülői kör összejövetelei, egyéni és kiscsoportos ismerkedő foglalkozások előzték meg a beköltözést. Időközben összeállt a szakmai stáb és sor került a fiatalok készségeinek, képességeinek, szokásainak és érdeklődési körének felmérésére.(Anamnézis felvétele; életút és jelen állapot leírása; érzékelési állapot felmérése Olga Bogdashina kérdőíve segítségével; személyi higiéné, étkezés, alvás, viselkedés, társas kapcsolatok, szabadidő eltöltése kapcsán szokások feltérképezése.)

A tárgyi és személyi feltételek megteremtésével egy időben még egy fontos folyamatot el kellet indítanunk: az intézmény hivatalos megalapítását. Elkészítettük a szakmai programot, elindult az engedélyeztetési eljárás, megkértük leendő lakóink ellátási alapvizsgálatát, megigényeltük az állami normatív támogatást. Minden a tervek szerint haladt.

December 12-én ünnepélyes házavatót tartottunk, január első napjaiban pedig életre kelt a ház. Fokozatosan érkeztek a fiatalok. Munkatársak és lakók együtt kezdtük tanulni a lakóotthoni életet.


Lakóink

Lakóotthonunk a működési engedély szerint 10 felnőtt számára biztosíthat bentlakásos ápoló-gondozó ellátást. A meghatározás maga után vonja, hogy a több területen nagyfokú önállósággal rendelkező autista, illetve értelmi sérült személyt és fokozottabb törődést, segítséget igénylő lakót egyaránt fogadunk.

Jelenleg 9 lakója van a HOLNAP HÁZÁNAK, 18 és 36 év közötti fiatalok, 7 férfi és 2 női lakó. 7-en autizmus diagnózissal érkeztek hozzánk, 1 fő Down-kóros fiatal. Négyüknek több személyes segítségre van szüksége, öt fiatal életvezetésében több területen önálló. 3 fiatal lakott korábban bentlakásos intézményben, a többiek a szülőkkel együtt éltek.

Szívesen fogadjuk a további érdeklődőket is, a lakóotthoni élet megtapasztalását, a kölcsönös ismerkedést próbahét lehetőségével támogatjuk.


Munkatársak

A lakóotthon mindennapjait 8 munkatárs szervezi, segíti. 4 segítő 8 órában, 3 műszakban dolgozik (szociális ápoló-gondozói, illetve gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel), 1 segítő 4 órában az esti „csúcsidőben” erősíti a csapatot. Van egy 8 órában dolgozó gyógypedagógusunk és az intézményvezető is gyógypedagógus szakember. A lakóotthon illetve a fenntartó alapítvány adminisztratív munkáját ügyintéző munkatársunk segíti, aki a speciális fejlesztő eszközök elkészítésében is járatos.

Valamennyien újoncok vagyunk a területen. Az autista fiatalokkal és felnőttekkel való foglalkozásban hasznosítjuk az előző munkahelyek tapasztalatait, de szükségünk van azokra a speciális ismeretekre, melyekkel a személyre szabott segítő támogatást, fejlesztést valóban biztosítani tudjuk.

Megfogalmaztuk rövid és hosszú távú céljainkat, feladatainkat, de óvatosan, alázattal fogtunk hozzá azok megvalósításához. Fontosnak tartjuk a „kis lépések elvének” érvényesítését.


Segítő környezet


A HOLNAP HÁZA Szombathely kertvárosi övezetében épült fel. A 456 m2-es lakóotthon 10 apartman jellegű lakóegységből – szoba, fürdőszoba, előtér – és közös használatú helyiségekből áll: konyha, kamra, étkező, nappali, „csendes” nappali, mosókonyha, munkaszoba, iroda és dolgozói öltöző.

A terek világosak, tágasak, jól átláthatóak. Az egyes funkciók jól elkülönülnek egymástól.

A ház hangulata otthonos, barátságos. Kerültük a túldíszítettséget.

A lakószobák berendezése egyéni. A hozzátartozók a saját bútorokkal az otthonosság, biztonság érzetét kívánták segíteni. A saját tér nagyon fontos! Kizárja a „világ zaját”. Mindenkinek adott a visszavonulás lehetősége ha pihenni szeretne, vagy terhes számára a közösség.

Vannak fiatalok, akik örömmel hangsúlyozzák, hogy saját lakásuk van (kérésükre névtáblával!), és át is érzik ennek jelentőségét. Megélik és élvezik támogatott, de felnőtt életük kiteljesedését.


Vizuális segítségnyújtás

Az egyes terek funkcióit az ott végzett tevékenységekre utaló hívóképek is jelzik. A hívókép alá teszi ki a fiatal a saját napirendi kártyáját, amivel jelzi, hogy az adott térben van és végzi a dolgát. Kép képpel való egyeztetése történik.

Az egyéni képességek és szükségletek szerint többfajta napirenddel dolgozunk. 5 lakónk számára képes napirendi kártyák nyújtanak segítséget a térben és időben való tájékozódáshoz. A kártyák megmutatják az egymást követő események sorrendjét, és kijelölik azok helyét. További négy lakónk számára képi támogatás nem szükséges, a segítőkkel közösen táblázatba foglalják a sorra következő tennivalókat és azok megvalósulását is megbeszélik.

Ezen kívül van a lakóotthonnak egy általános napirendje, amit naponta aktualizálunk, illetve képes hetirend hívja fel a figyelmet az egyes napok kiemelt programjaira (pl. kirándulás, vásárlás, születésnap, sütés, kézműves foglalkozás…). A napi időjárást és az ennek megfelelő öltözéket is képes útmutató segíti, ami szintén a faliújságon található.

A HOLNAP HÁZA Naptára az év mind a 12 hónapját együtt mutatja, benne feljegyezve az ünnepek, kirándulások, látogatók és mindennemű fontos események. A naptár segíti a közös visszaemlékezést és tervezést egyaránt.

A lakószobákban is található egy naptár a hét napjaival, melyen a lakóotthonban töltött napokat és a hazalátogatást jelöljük.

A folyamatábrák az önkiszolgálást, a személyes higiénét, különböző munkafolyamatok elsajátítását segítik. Kézmosáshoz, WC-használathoz, virágöntözéshez, terítéshez, zsemle- daráláshoz, sütéshez-főzéshez készítettünk már ilyen segédleteket. A képes receptkönyvünket még a szülők is megcsodálják, fiataljaink közül néhányan pedig minimális segítség mellett a társak örömére alkotnak is belőle.

„Az én könyvem” címmel minden lakónk számára készítettünk egy képes életút leírást, melyben a lakóotthoni mindennapokat is dokumentáljuk. „A mi könyvünk” pedig a lakóotthoni közösség krónikája, szintén képekkel és írásokkal. A könyvek készítése egyfajta közös kreatív feladat (vágás, ragasztás, fogalmazás, gépelés…), emellett beszélgetések kiindulópontjául is szolgál.

Egyébként a házban lépten-nyomon képekbe botlunk. Képek mutatják a szekrények tartalmát, az asztalnál az ülésrendet, a napi felelősöket, a segítők munkarendjét, az előtérben az öltözés helyét, a veszélyhelyzeteket. A képek biztonságot jelentenek és útba igazítanak.

A vizuális segítségnyújtás körét fokozatosan bővítjük, időt szánunk a gyakorlásra, rögzítésre.

Az életkor nem akadály. Felnőtt korban sem késő elsajátítani a vizuális segédletek különböző alternatíváinak használatát. Azonban itt kell hangsúlyozni az óvodás és iskolás korban kapott autizmus specifikus fejlesztés jelentőségét, mely alkalmával megszerzett ismeretek nagymértékben segítik a lakóotthoni életbe való beilleszkedést is. Van mire építeni a továbbiakban.

A vizuális segédleteket az angol „Boardmaker” program segítségével kivitelezzük.


Hétköznapok és ünnepek


A hétköznapokon egyéni fejlesztő foglalkozás, terápiás foglalkozások (zene, mozgás, kézműves), különböző munkatevékenységek és szabadidős tevékenységek váltják egymást napirend szerint.

Elmaradhatatlan reggelenként az ún. „babzsákos foglalkozás”, amely egyben egy napindító megbeszélés is. Megbeszéljük az aznapi dátumot, időjárást, a szükséges öltözéket, az ebédet, a várható fontosabb eseményeket, esetleges látogatókat, a napi feladatokat és felelősöket…

Az egyéni fejlesztés naponta, gyógypedagógus vezetésével zajlik. Alapja az egyéni fejlesztési terv, amely a meglévő készségek, képességek felmérését és megfigyelését követően készül el. Szakemberek, hozzátartozók és lehetőség szerint az érintettek közreműködésével határozzuk meg a célokat és feladatokat, melyeket félévente –ha szükséges korábban- felül kell vizsgálni. Mindig a meglévő „erősségekből” indulunk ki, arra építünk. A fejlesztés főbb területei: önkiszolgálás-önellátás, kommunikáció és akadémikus készségek, társas viselkedés, munkakészségek, szabadidős készségek. Nem beszélő, vagy nehezen kommunikáló fiataljainknál a foglalkozások fontos témája a „PECS”, a képcserés kommunikáció elsajátítása.

A munka célt, értelmet ad az életnek. Magunkért, vagy másokért tevékenykedünk. Az autista és értelmi sérült emberek legnagyobb része is képes az értékteremtő munkavégzésre, csak meg kell találni a megfelelő tevékenységet, a megfelelő módszereket és eszközöket, hogy képessé tegyük őket arra, hogy dolgozzanak. A munkakészségek kialakítása, a megfelelő motiváció, jól strukturált munkahely, az egyénre szabott vizuális segítség, a felkészült személyi segítő mind hozzásegíti a fiatalokat a „mi is dolgozunk!” életérzés megtapasztalásához.

Mit is dolgozunk mi­?

Munka a ház körül: lakószobák és közös terek takarítása, virágöntözés, sütés-főzés és a hozzá kapcsolódó bevásárlás, terasztakarítás, udvartakarítás…

Munka a kertben: talajelőkészítés, veteményezés, gyomlálás, kapálás, fűszer és gyógynövénykert gondozása, betakarítás… A 4796 m2-es telek művelése, gondozása bőven ad feladatot, de a saját szedésű zöldség, gyümölcs, csemegekukorica mindenkinek jobban ízlik. A gazdálkodást az ír autista farmok jó példája nyomán tovább szeretnénk bővíteni, hogy értelmes és értékteremtő munkát biztosíthassunk minél több lakónk számára, s hogy e természet közeli közegben mindannyian boldogan élhessenek, gazdálkodhassanak és tanulhassanak. 2009 novemberétől kis gazdasági épülettel gazdagodtunk, mely tovább javítja a munkakörülményeket. (Műhely, szerszámtároló, terménytároló, fedett szín, összesen 60 m2)

2 fiatal valódi munkaviszonnyal is rendelkezik; egyikük védett munkahelyre jár önállóan, másikuk bedolgozó. A többiek számára a megfelelő munkakészségek kialakulása után a lakóotthonon belüli szociális foglalkoztatás biztosít hasznos elfoglaltságot. Ezen belül a következő tevékenységeket végezzük: parkgondozás, növénytermesztés, irodai kisegítő munka, takarítás.

A szabadidő igazán kedvező színtere a közösségi és társas kapcsolatok kialakításának, ápolásának. Jó időben kerti partik, kirándulások, focimeccsek, múzeumlátogatások, városnézések színesítik a hétköznapokat. Ezeket a programokat mindig gondos tervezés előzi meg. Megbeszéljük az útvonat, az utazás módját, az étkezést, WC-használat lehetőségét, a várható látnivalókat, történéseket, esetleges zavaró körülményeket. Mindig mérlegelés kérdése, hogy az adott program kinek nyújthat kellemes élményt, vagy feldolgozható új ismereteket. A borongósabb napokon mozidélutánt, zenés-táncos programot vagy társasjátékot szervezünk a csapatnak. A szabadidő önálló felhasználásával a többség még nehezen tud élni, szükséges a segítség, irányítás; a választást még tanulni kell.

Az ünnepeknek mindig megadjuk a módját. Figyelünk az ünnepi öltözékre, terítékre; finom süteményt vagy tortát sütünk, ajándékkal készülünk. Születésnapok és névnapok, Húsvét és Karácsony mind megünneplésre kerül. Szervezünk, megbeszélünk, feladatokat adunk (bevásárlás, sütés, terítés, díszítés, köszöntés, rendrakás), ünnepelünk, és később felidézzük az emlékeket. Ezek képes formában az „Én könyvekbe” is bekerülnek.


Egy tökéletes nap története

Volt egyszer egy tökéletes nap…, egy olyan nap, amiből még sokáig meríteni tudunk.

A nap sütött, virágos, terített asztal a teraszon, a fiatalok mind jókedvűek voltak és kedvesek egymáshoz. Minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Harmonikus, boldog együttlét volt. Ezt a kedves életképet elevenítse most fel egyetlen hölgy lakónk, Hédi beszámolója:

Hogyan ünnepeltük a húsvétot az otthonban?

Verőfényes szép időre ébredtünk. Reggeli, és takarítás után még fél tízig volt időm, így bementem a szobámba olvasgatni újságokat.

Nemsokára jött a nyuszi. Kimentünk az udvarra, és ki-ki elkezdte keresni a fűben a maga egyéni ajándékát. Meglepetésünkre közös meglepetés is volt, többek között új labda, 3 hullahopp karikák (amelyeket később ki is próbáltunk). Nagy örömünkre Livi áthozta ketrecben a törpe nyulacskáját. Mindenki nagy érdeklődést mutatott. Később leültünk enni kalácsot, innivalók között választhattunk: finom habos kakaó, vagy üdítő között. Miután jóllaktunk, aki akart nyuszit simogatni annak a ketrecet kinyitották (nem voltunk sokan), Niki (aki fényképezett) Ildi és én. A kisállat nem volt megijedve, inkább kíváncsian mozgatta az orrát. Utána Livi hazavitte a nyulat. Ezzel véget is ért a közös ünnep. Ennél szebb időt nem is kívánhattunk volna!

Kövér Hédi


Nehézségek és dilemmák; megoldandó feladatok

A fenntartás költségeit nem fedezi az állami normatíva és a lakók által befizetett térítési díjak. Ebben az évben még nagyobb összegű támogatást kaptunk az önkormányzattól, ami megkönnyítette az indulást, de a továbbiakban pályázatokon nyert összegekre és újabb támogatók megnyerésére lesz szükségünk.

Másik problémánk a szakemberek létszáma. Igaz, a törvényi előírásoknak megfelelő létszámban dolgozunk, de lakóink autizmus-specifikus fejlesztése, nívós, személyre szabott ellátása több személyi segítőt igényelne. A szabadságok kiadása és a betegállományban lévők helyettesítése így gondot okoz.

Mivel mi munkatársak valamennyien kezdők vagyunk úgy a lakóotthoni ellátás, mint az autizmus területén, nagyon fontos a szakmai ismeretek bővítése. Prekop Csilla gyógypedagógus, autizmus-szakértő folyamatos szakmai tanácsadása, az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoportnál elvégzett tanfolyam és szakmai gyakorlat, a Kézenfogva Alapítvány, illetve az AOSZ által szervezett tanfolyamok sokat segítettek tudásunk bővítésében. Köszönet érte! De még csak az alapok birtokában vagyunk. Nagyon fontos a folyamatos önképzés, és természetesen további tanfolyamokon is jó lenne részt venni, hogy még hatékonyabb, nívósabb legyen a segítség, amit nyújtani tudunk.

A viselkedésproblémák időnként feladják a leckét számunkra. A szenzoros érzékenység, vagy túl magas ingerküszöb, étkezési és alvászavarok, kommunikációs nehézségek nyugtalanságot, feszültséget okozhatnak, ami a lakótársak hangulatára, közérzetére is hatással van. A megelőzésnek döntő szerepe lehet abban, hogy a „ház” minden körülmények között megmaradjon biztonságot jelentő otthonnak, melyben a harmonikus együttélést biztosítani tudjuk. A továbblépés a viselkedésproblémák hátterének feltérképezése, esetleírás és megoldási stratégiák kidolgozása lehet. Itt újabb kérdésekbe ütközünk. Gyakran adódik, hogy egyidőben több fiatal igényelne fokozottabb figyelmet, segítséget, ami az adott munkatársi létszám mellett nehezen megoldható. Nem mindig egyszerű a súlypontozás. A gondoskodásra, odafigyelésre egyformán szüksége van mindenkinek. Azoknak is, akik életvezetésükben sokkal önállóbbak, látszólag kevesebb problémájuk van. Nekik is megvannak a kérdéseik, amikre tőlünk várják a választ.


Összegzés

A Holnap Házában elsődleges célunk, hogy a gyermekük sorsáért felelős szülők, gondviselők a lehető legelégedettebbek legyenek azzal a döntésükkel, hogy másra bízzák gyermekük további gondozását, s hogy a fiatalok az autizmusukból eredő nehézségeik ellenére és lehetőségeikhez képest boldog, teljes életet élhessenek.

Felnőtt létet!

Úgy érezzük, élvezzük a bizalmat mindkét részről és reméljük megbízható támaszként számítanak ránk a fiatalok és szüleik egyaránt.Szombathely, 2010. április 20.